Profil poradce

Členství v KDP

Od 1.3.1999 jsem zapsána v seznamu  Komory daňových poradců ČR  pod evidenčním číslem 003087. Při své činnosti jsem povinna se řídit zákonem č.523/1992 Sb.o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

Jsem přihlášena k "Etickému kodexu KDP ČR" – samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, týkajících se klientů, o kterých se v rámci výkonu daňového poradenství dozvím. Při práci kladu důraz na osobní přístup ke každému klientovi, preciznost a spokojenost klienta.


Vzdělání a praxe

Vzdělání:
osvědčení
- gymnázium 1991
- VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, obor účetnictví 1997
- Osvědčení k vykonávání daňového poradenství 1999
Praxe:
- obchodní zástupce (1992)
- pomocná síla při zpracování účetnictví (1992-1994)
- vedení externího účetnictví (1994-současnost)
- školitelka programu pro fin.analýzy a zprac.výkazů (1997-1998)
- daňové poradenství (1999 – současnost)

Pojištění odpovědnosti

Jsem pojištěna prostřednictvím Rámcové smlouvy, sepsané mezi KDP ČR a pojišťovnou Kooperativa na částku 5 mil. Doposud nebylo potřeby pojistné použít.

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Střihavková
foto ing. Eva Střihavková

Výběr z referencí:

Užitečné odkazy: