Služby

Daňové poradenství:

 • zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení vyjma spotřebních daní
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, to je do 30. června
 • daňové konzultace
 • zpětná kontrola účetnictví a daní (pravidelné, jednorázové)
 • na základě plné moci zastupování klienta před finančním úřadem
 • stanovení možností daňové optimalizace

Specializuji se na následující daně: daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí


Účetnictví:

obrázek - formuláře
 • průběžné kompletní vedení daňové evidence
 • průběžné kompletní vedení podvojného účetnictví
 • zpětné zpracování účetnictví za uplynulý rok
 • kontrola účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví minulých let
 • vedení mzdové agendy (subdodavatelsky)
 • účetní poradenství
 • účetní dohled

Ostatní služby:

 • - zpracování finanční analýzy
 • - kalkulace a rozpočty
 • - zpracování písemného stanoviska na konkrétní otázky
 • - zprostředkování služeb právníka
 • - zprostředkování služeb auditora
 • - zpracování podkladů k žádosti o úvěr
 • - zajištění ve spolupráci s kolegy due diligence

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Střihavková
foto ing. Eva Střihavková

Výběr z referencí:

Užitečné odkazy: