obrázek
logo

Ing. Eva Střihavková

člen Komory daňových poradců

Kontakt

Daňové poradenství

daňové konzultace, zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení vyjma spotřebních daní, zpracování a podání přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, to je do 30. června

Účetnictví

průběžné kompletní vedení daňové evidence, průběžné kompletní vedení podvojného účetnictví, zpětné zpracování účetnictví za uplynulý rok, kontrola účetnictví...

Ostatní služby

zpracování finanční analýzy, kalkulace a rozpočty, zpracování písemného stanoviska na konkrétní otázky...

Ing. Eva Střihavková

profil poradce

obrázek - Strihavkova_Eva

Účetnictvím a daněmi se zabývám od roku 1994. Daňovým poradcem jsem od roku 1999 a do mé dosavadní praxe patří mimo jiné i práce v daňově poradenské a účetní společnosti, kde jsem se setkala z hlediska daní a účetnictví se širokým záběrem činností – od běžných drobných živnostníků, přes letecké společností, cestovní kanceláře, pohřební služby až po umělce, sportovce atd. Úzce spolupracuji s dalšími dvěma kolegy daňovými poradci a auditorem.

V současnosti se zaměřuji na daňové poradenství (zejména pro podniky malé a střední velikosti) a na kompletní vedení účetnictví malých organizací a drobných podnikatelů. Pracuji pro klienty mimo jiné v Praze, Kolíně, Kutné Hoře. Případné větší zakázky či složitější problémy je možno řešit s kolegy daňovými poradci a auditory ve společnosti Ježek a.s..

Od 1.3.1999 jsem zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 003087. Při své činnosti jsem povinna se řídit zákonem č.523/1992 Sb.o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

Jsem přihlášena k "Etickému kodexu KDP ČR" – samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, týkajících se klientů, o kterých se v rámci výkonu daňového poradenství dozvím. Při práci kladu důraz na osobní přístup ke každému klientovi, preciznost a spokojenost klienta.

Dále jsem přihlášena od roku 2007 ke Kontinuálnímu profesní vzdělávání (KPV) u KDP ČR, které každoročně plním. KPV daňových poradců je založené na dobrovolné bázi a jeho cílem je zajištění a udržení vysokého odborného standardu daňových poradců. Tento systém vzdělávání by měl být součástí výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu služeb daňových poradců. Navazuje na výše zmíněný Etický kodex.

Vzdělání:

Praxe:

 • obchodní zástupce (1992)
 • pomocná síla při zpracování účetnictví (1992-1994)
 • vedení externího účetnictví (1994-současnost)
 • školitelka programu pro fin.analýzy a zprac.výkazů (1997-1998)
 • daňové poradenství (1999 – současnost)

Pojištění odpovědnosti

Jsem pojištěna prostřednictvím Rámcové smlouvy, sepsané mezi KDP ČR a pojišťovnou Kooperativa na částku 5 mil. Doposud nebylo potřeby pojistné použít.


Jako malá firma si mohu dovolit klást důraz na individuální přístup

ke svým klientům a na nalezení takového rozsahu poskytovaných služeb, který klienta finančně příliš nezatíží a přitom zajistí optimalizaci jeho daňové povinnosti za splnění platných legislativních podmínek.

Kontakt

obrázek - Daňové poradenství
ES-Daně

Daňové poradenství

 • zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení vyjma spotřebních daní
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, to je do 30. června
 • daňové konzultace
 • zpětná kontrola účetnictví a daní (pravidelné, jednorázové)
 • na základě plné moci zastupování klienta před finančním úřadem
 • stanovení možností daňové optimalizace
obrázek - Účetnictví
ES-Daně

Účetnictví

 • průběžné kompletní vedení daňové evidence
 • průběžné kompletní vedení podvojného účetnictví
 • zpětné zpracování účetnictví za uplynulý rok
 • kontrola účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví minulých let
 • vedení mzdové agendy (subdodavatelsky)
 • účetní poradenství
 • účetní dohled
obrázek - Ostatní služby
ES-Daně

Ostatní služby

 • zpracování finanční analýzy
 • kalkulace a rozpočty
 • zpracování písemného stanoviska na konkrétní otázky
 • zprostředkování služeb právníka
 • zprostředkování služeb auditora
 • zpracování podkladů k žádosti o úvěr
 • zajištění ve spolupráci s kolegy due diligence
 • zprostředkování služeb oceňování nemovitostí

Specializuji se na následující daně:

daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí

ES-Daně - Ing. Eva Střihavková

Daňové poradenství, účetnictví - Ceník služeb

Ceník služeb

1) Daňové poradenství

a) Daňové poradenství:

Minimální měsíční paušální odměna za poradenství 1 500 Kč / měsíc
Minimální hodinová odměna za poradenství 1 800 Kč / hod.
Minimální hodinová odměna za poradenství v sídle klienta 2 000 Kč / hod.
Kontrola daň.evidence a účetnictví v rámci odkladu 2 000 Kč / hod.

Sazba je účtována za každou započatou 1/4 hodinu, ne však méně než 500,-Kč

(konzultace, stanoviska) Cena je stanovena dohodou s klientem podle náročnosti případu. Klienti platící paušální měsíční odměnu za poradenství jsou výrazně zvýhodněni.

b) zpracování daňových přiznání:

Daň z příjmů právnických osob,včetně výkazů (sestavení) od 3 500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob, včetně přehledů SP a ZP (sestavení) od 1 500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - příjmy pouze ze závislé činnosti od 500 Kč
Přiznání k silniční dani
základní tiskopis (zahrnuje 1 auto) 700 Kč
každé další auto 70 Kč
Přiznání k dani z nemovitostí
základní tiskopis (zahrnuje 1 pozemek a 1 stavbu) 1 000 Kč
přiznání z 1 bytu a podílu na pozemku 700 Kč

Daňová přiznání jsou zpracována na základě kontroly prvotních dokladů. Jejich počet a stav jsou rozhodujícím kritériem pro stanovení ceny dohodou s klientem.

Uvedené ceny jsou pouze ilustrativní - pro menšího bezproblémového zákazníka. Cena za zpracování přiznání či poradenství je vždy stanovena dohodou s klientem.

Rozsah kontroly účetnictví a dalších podkladů před zpracováním přiznání a tím i výši ceny lze samozřejmě s klientem dohodnout tak aby si vybral optimální variantu. Daňové přiznání lze zpracovat i na základě číselných údajů daných klientem, v tomto případě je ale ručení pouze za vyplnění daňového přiznání a ne za náplň jednotlivých řádků přiznání.


Ceník služeb

2) Účetnictví

a) daňová evidence:

Cena za položku (neplátce DPH) 20 Kč
Minimální měsíční sazba 400 Kč
Minimální čtvrtletní sazba 1 000 Kč
Cena za položku (plátce DPH) 25 Kč
Minimální měsíční sazba 700 Kč
Minimální čtvrtletní sazba 2 000 Kč

b) podvojné účetnictví:

Cena za položku (neplátce DPH) 28 Kč
Minimální měsíční sazba 1 000 Kč
Minimální čtvrtletní sazba 2 500 Kč
Cena za položku (plátce DPH) 32 Kč
Minimální měsíční sazba 1 500 Kč
Minimální čtvrtletní sazba 3 500 Kč

c) mzdová agenda:

Měsíčně za 1 zaměstnance malé organizace od 320 Kč / měsíc

Klient platí tuto sazbu za kompletní zpracování mezd včetně jednání s pojišťovnami a ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti na žádost poplatníka.


Reference

Výběr z našich referencí:

Naši partneři

Ing. Eva Střihavková

člen Komory daňových poradců
daňový poradce ev.č.: 003087

 • Nad Vodovodem 6
 • Praha 10 Strašnice 100 00
 • IČ: 69307920
 • Identifikátor datové schránky: 29jfep2

© 2023 ES-Daně - Ing. Eva Střihavková - Daňové poradenství, účetnictví
Všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz